Friday, February 20, 2015

Mestika

Mestika didefinisikan sebagai
(1) sejenis batu sakti (terdapat dalam kepala ular dan lain-lain), geliga, gemala
(2) permata yang bernilai (intan dan lain-lain)
(3) yang termolek, yang tercantik
(4) sesuatu yang disayangi (dikasihi)

Sumber: Kamus Dewan Edisi Keempat

No comments:

Post a Comment