Friday, February 20, 2015

Sanggar Mustika pilihanku

Sanggar didefinisikan sebagai
(1) tempat pemujaan (dalam rumah)
(2) rumah atau bahagian daripada rumah yang kemas dan teratur (tempat mengerjakan sesuatu)

Mustika pula tidak diberi sebarang definisi.

Sumber: Kamus Dewan Edisi Keempat

No comments:

Post a Comment