Friday, February 4, 2011

Nukilan Nurani 5: Pemerolehan Bahasa Dan Bahasa Antara

Post ini adalah nukilan daripada Bab 1 iaitu halaman 1 hingga 2 dalam buku 'Bahasa Antara' tulisan Dr Puteri Roslina Abdul Wahid.

'Kajian pemerolehan bahasa merupakan satu bidang dalam ilmu bahasa yang melihat bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang tatabahasa yang merangkum fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik berserta rumus-rumus yang menentukan kemampuan bercakap dan memahami sesuatu bahasa yang didedahkan kepada mereka. Proses pemerolehan bahasa bermula daripada satu tahap mental semasa kanak-kanak tidak memiliki pengetahuan tatabahasa dalam sesuatu bahasa sehinggalah semakin meningkat pengetahuan mereka sesuai dengan tahap mental kanak-kanak tersebut memilikinya.'


Ezuwan. Pelajar yang dengar cakap. Wajahnya yang comel dan senyumannya yang manis menggembirakanku setiap kali memandangnya.'Pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan yang bergerak daripada ujaran satu kata yang sederhana menuju kepada gabungan kata yang lebih rumit. Terdapat berbagai-bagai jenis istilah untuk menerangkan gejala pemerolehan bahasa yang dapat dilihat, iaitu pertama dari segi jenis, kedua urutan, ketiga jumlah, keempat media, dan akhirnya keaslian. Seandainya kita melihat pemerolehan bahasa dari segi jenis, pertama, kita akan menemui istilah pemerolehan bahasa pertama (first language acquisition); kedua, pemerolehan bahasa kedua (second language acquisition); dan ketiga, pemerolehan bahasa berulang (recurrent language acquisition) (istilah Klein, 1986: 3).'

Hisam. Secomel Ezuwan. Pelajar yang ceria tetapi pernah mengalirkan air mata di dalam kelas setelah dimarahi guru Matematiknya. Huhuhuhuhuhu. Tetap comel.'Kedua, apabila pemerolehan bahasa dilihat dari segi urutan, kita akan menemui  istilah pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua (istilah Winitz, 1981 dan istilah Stevens, 1984) digunakan. Ketiga, jika dilihat dari aspek jumlah pula, kita akan menemui istilah pemerolehan satu bahasa (monolingual acquisition) dan pemerolehan bahasa kedua (bilingual acquisition) (istilah Garcia, 1985). Keempat, dilihat dari segi media, terdapat pemerolehan bahasa lisan (oral language acquisition) dan pemerolehan bahasa tulisan (written language acquisition). Kelima, dilihat dari segi keaslian pula, terdapat dua bentuk, iaitu pemerolehan bahasa asli (native language acquisition) dan pemerolehan bahasa asing (foreign language acquisition) (istilah Winitz, 1981).'
Pelajar lelaki ini bernama Ahmad Danial Matiin. Boleh panggil Ahmad. Boleh panggil Danial. Boleh panggil Matiin. Ahakz. Manakala pelajar perempuan ini pula bernama Hardillah. Tempoh hari semasa aku di ATM berhampiran rumah, aku ternampak dia bersama ibunya tetapi aku tidak pula menegurnya kerana fikiran sedang full-loaded pada waktu itu dan dia pun tidak perasan yang aku di belakangnya.'Walaupun terdapat  beberapa istilah yang berbeza berdasarkan penjenisan di atas, tetapi dari segi pengertian, tidak jauh bezanya antara istilah-istilah tersebut malah ada yang boleh saling bertukar ganti, misalnya, antara istilah pemerolehan bahasa pertama dengan istilah pemerolehan bahasa asli, atau antara istilah pemerolehan bahasa kedua dengan istilah pemerolehan bahasa asing.'

  
Ahmad Danial Matiin mengujarkan perkataan pada kad imbasan pilihannya manakala Hardilah memberi respon dengan jarinya menunjuk ke arah dagunya. 'Pemerolehan bahasa membawa makna penguasaan bahasa oleh seseorang secara tidak langsung dan berlaku secara aktif bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur dua hingga enam tahun. Namun demikian pemerolehan bahasa juga berlaku bagi orang dewasa tetapi jumlahnya tidaklah sebanyak kanak-kanak. (Krashen dan Tarrel, 1983: 18-19). Pemerolehan bahasa boleh berlaku tanpa disedari atau dipelajari secara langsung. Hal ini bermakna seseorang itu tidak perlu mendapat pendidikan formal untuk mempelajari sesuatu bahasa tetapi memperolehnya daripada bahasa yang diucapkan oleh ahli-ahli masyarakatt dalam lingkungannya.'

Gabungan kelas 1E, 1F dan 1G dalam kelas bahasa Melayu terdiri daripada 22  orang murid yang tentunya baik-baik belaka, comel dan innocent.


2008 dalam kenangan ketika mengajar mereka tentang 'Diri Kita'. Sebaliknya, mereka banyak mengajar aku tentang diriku sendiri.

No comments:

Post a Comment