Monday, May 2, 2011

Contoh Soalan Peperiksaan: Modul Analisis Bezaan Dan Analisis Kesilapan Bahasa Melayu

Contoh pertama:

1. Bezakan kesalahan (mistakes) dan kesilapan (errors); langue dan parole; sinkronik dan diakronik; preskriptif linguistik dan deskriptif linguistik; kecekapan (competence) dan pelaksanaan (performance). [15 markah]

2. Huraikan lima kaedah dalam pengumpulan korpus kajian analisis kesalahan bahasa. [15 markah]

3. Berikan tiga kritikan terhadap analisis bezaan. [15 markah]

4. Jelaskan lima tahap yang dikemukakan oleh Palmberg (1980) dalam menganalisis kesilapan bahasa. [15 markah]


Contoh kedua:

1. Bezakan kesalahan (mistakes) dan kesilapan (errors); kecekapan (competence) dan pelaksanaan (performance). [6 markah]

2. Huraikan dua perkara utama dalam andaian versi kuat analisis bezaan. [6 markah]

3. Jelaskan dua kritikan terhadap analisis bezaan. [6 markah]

4. Bincangkan dua masalah yang dihadapi oleh seorang pengkaji dalam kajian analisis bezaan apabila membuat perbandingan dua bahasa secara selari. [6 markah]

5. Nyatakan fungsi utama analisis bezaan dan huraikan aspek linguistik serta psikologi dalam kajian analisis bezaan. [6 markah]


Diriku sedang cuba fokus kepada ulang kaji untuk modul Analisis Bezaan Dan Analisis Kesilapan. :) Moga urusan dipermudahkanNya.

 

No comments:

Post a Comment