Tuesday, June 24, 2014

B untuk Bismillahirrahmanirrahim

B untuk Bismillahirrahmanirrahim.

Lafaz cinta yang paling agung kerana Allah bersifat Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

Kita dianjurkan melafazkan basmalah sebelum memulakan segala perkara yang baik.

Sifat Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih yang diketengahkan oleh Allah sendiri.

Bukankah sifat ini sangat menyenangkan dan amat menenangkan?

No comments:

Post a Comment