Thursday, November 27, 2014

Adakah aku..

Adakah aku telah membuat keputusan yang betul?

Adakah aku telah membuat keputusan yang benar?

Adakah aku telah membuat keputusan yang tepat?


No comments:

Post a Comment