Wednesday, April 18, 2012

Peribahasa: Rekaan Logik dan Tepat

Artikel telah ditulis oleh Rosli K. Matari dan diterbitkan dalam Dewan Budaya keluaran Mac 2011, halaman 40-42.

Semua bangsa di dunia memiliki warisan khazanah peribahasa masing-masing. Peribahasa merupakan ungkapan indah kerana diungkapkan dengan menggunakan bahasa halus yang boleh dianggap sebagai lebih bersopan. Peribahasa juga mempunyai maksud tersirat di sebalik objek atau subjek tertentu untuk menggantikan sesuatu maksud sebenar yang ingin disampaikan. Bangsa Melayu turut memiliki kekayaan khazanah peribahasa yang diwarisi sejak zaman-berzaman. Hal ini membuktikan bahawa peribahasa merupakan sebahagian daripada unsur penting dalam kehidupan harian dan peradaban bangsa Melayu. Sejak dahulu sehingga sekarang, peribahasa tetap kekal dalam lingkungan budaya hidup bangsa Melayu. Jika tidak, tentulah peribahasa sudah lama pupus ditelan zaman.

No comments:

Post a Comment