Thursday, September 4, 2014

Tidak bererti tanpa adab. Tidak bermakna tanpa adab.

Hari Guru langsung tidak memberi erti kepadaku apabila aku melihat remajaku berperilaku tanpa adab.

Hari Guru langsung tidak memberi makna kepadaku apabila aku menyaksikan guru-guru Bahasa Melayu berperilaku tanpa adab.

No comments:

Post a Comment