Friday, March 30, 2012

Dalam Daun Ada Bicara

Artikel 'Dalam Daun Ada Bicara: Falsafah Alam Pantun Melayu' yang ditulis oleh Muhammad Haji Salleh.

Minta daun diberi daun,
Dalam daun ada bidara;
Minta pantun diberi pantun,
Dalam pantun ada bicara.

Dalam rintangan pemikiran asas bangsa Melayu/Nusantara, peribahasa dan pantunlah menjadi wadah terpenting. Melalui logika kebijaksanaan kolektif dan asosiasi puisi, baris-barisnya melukis jiwa bangsa itu, memberi suara kepada persoalan yang dihadapinya, secara bersambungan, untuk beberapa ratus kurun, malah ribuan, dalam hal praktikal dan perasaan, jasmaniah dan rohaniah, yang akhirnya diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai pendapat, nilai, undang-undang, kasih sayang serta berbagai-bagai jjalur perasaan lainnya. Di sini, kita menemui sasterawan/pendeta menggalas dua fungsi sekali gus - sebagai penyair dan sebagai pemikir/pendeta, dua tugas berlainan, tetapi digabungkan dengan cukup ilmiah.

Oleh sebab mereka harus hidup, maka manusia Nusantara itu harus menyelesaikan beberapa masalah, dan kerana mereka juga ingin teman-teman atau ahli keluarga mereka terus mendapat manfaat kebijaksanaan bersama-sama, maka disusun dan dikekalkan oleh mereka dalam bentuk lisan yang mengesan jiwa lisan mereka.

Antara begitu banyak masalah yang harus ditanganinya, yang utama ialah bagaimana dia harus hidup dengan alam, mengenalinya, dan belajar daripadanya. Setelah ini diasaskan, maka dia perlu cepat menanam prinsip undang-undang masyarakatnya supaya hak dan keadilan bersama dapat dipastikan. Sementara itu, urusan hidup bermasyarakat, hidup dalam negara, dan hidup sebagai seorang individu, banyak menuntut perhatiannya. Konflik antara kumpulan pula harus diselesaikan, perasaan cinta dan bencinya pula mesti mendapat tempat dan kata sewajarnya. Tetapi, yang tidak kurang penting ialah mencari tempat dan maknanya sebagai manusia dalam cakerawala yang tidak mudah difahami dan dalam hal ini, dia harus berfikir sebagai seorang yang beragama.

Semua ini akhirnya meletakkan dasar pemikiran bangsa itu - dan dalam bentuk gabungannya inilah falsafah orang Melayu - Nusantara. Di layar besar, perasaan dan pandangannya terlukis nilai, etika, dan unggulnya; tetapi kita tidak harus lupa bahawa semua ini datang daripada pengalaman praktikal untuk hidup dan untuk mati, yang panjang dan diteliti dengan kesabaran orang terdahulu.

No comments:

Post a Comment