Saturday, January 19, 2013

Analisis pepatah Melayu: Ke laut dia tidak hanyut, ke darat dia tidak sesat, ke hulu dia tidak malu, ke hilir dia tida mungkir

Analisis ketiga yang ingin aku kongsi di blogku ini adalah analisis ke-14 dalam tugasan PMBI.

Semoga memberi manfaat kepada diri sendiri dan pembaca sekalian.            Kes 14: ‘Ke laut dia tidak hanyut  

                Ke darat dia tidak sesat

                Ke hulu dia tidak malu

                Ke hilir dia tidak mungkir’

 

Ungkapan yang indah ini memperlihatkan rima di antara kata nama dengan kata adjektif dalam setiap baris. Kata nama ‘laut’ berima dengan kata adjektif ‘hanyut’, kata nama ‘darat’ berima dengan kata adjektif ‘sesat’, kata nama ‘hulu’ berima dengan kata adjektif ‘malu’ dan kata nama ‘hilir’ berima dengan perkataan ‘mungkir’.

 

Keindahan ungkapan ini bukan sekadar terletak pada bentuknya sahaja. Mesej yang terkandung dalam ungkapan ini mampu mengangkat maruah anak bangsa Melayu agar menjadi anggota masyarakat dunia yang berdaya saing dan serba boleh. Ungkapan ini menitipkan semangat motivasi agar anggota masyarakat dapat dibentuk menjadi insan versatil iaitu manusia berkeupayaan atau mampu menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan sekalipun.

 

Frasa ‘Ke laut’, ‘Ke darat’, ‘Ke hulu’ dan ‘Ke hilir’ memperlihatkan kemampuan orang Melayu merantau. Kamus Dewan Edisi Ke-4 (2005: 1286) mendefinisikan ‘merantau’ sebagai berjalan, belayar atau mengembara mencari penghidupan.

 

Selain daripada itu, merantau ditakrif juga sebagai pergi ke negeri lain kerana mencari penghidupan. Dalam perjalanan mencari penghidupan, orang Melayu perlu mengharungi laut dan menjelajah di darat.

 

Lantas, ilmu, kemahiran dan kecekapan diperlukan untuk mengharungi laut dan menjelajah di darat agar tidak mengalami nasib buruk seperti hanyut di laut atau sesat di darat. Kata nafi ‘tidak’ yang ditegaskan dalam setiap baris menyuntikkan semangat dan keyakinan bahawa masyarakat Melayu tidak akan hanyut atau sesat selagi mana mereka berilmu, berkemahiran dan mempunyai kecekapan. Namun, tidak harus dilupa bahawa keimanan dan kecekalan juga perlu dalam menghadapi situasi getir dan suasana baru di dalam perjalanan dan perantauan.    

 

Baris ketiga dan keempat pula iaitu ‘Ke hulu dia tidak malu, Ke hilir dia tidak mungkir’ memperlihatkan kemampuan orang Melayu mempunyai kemahiran komunikasi dan berpribadi baik. Kedua-dua ciri ini juga sama penting ketika berada di perantauan agar disenangi ramai dan mudah diterima oleh orang lain.

 

‘Malu’ dalam baris ketiga ungkapan ini merujuk kepada rasa segan, rasa rendah diri, rasa hina atau rasa agak takut yang memberi kesan negatif. Rasa-rasa sebegini boleh menghambat seseorang dalam proses interaksi dan komunikasi dengan masyarakat lain. Lantas, baris ketiga ini menyuntikkan semangat dan keyakinan agar orang Melayu mampu memenangi hati orang lain dan disenangi masyarakat lain.

 

’Mungkir’ pula berdasarkan Kamus Dewan Edisi Ke-4 (2005: 1055) mempunyai beberapa definisi. Definisi pertama adalah ingkar. Definisi kedua adalah tidak setia, tidak patuh atau tidak taat. Selain daripada itu, ‘mungkir’ juga ditakrif sebagai tidak menepati janji atau menolak perjanjian. Akhir sekali, ‘mungkir’ juga ditakrif sebagai salah atau keliru. Kesimpulan daripada keempat-empat takrifan, ‘mungkir’ mempunyai makna rujukan yang negatif.

 

Lantas, baris keempat dalam ungkapan ini menegaskan bahawa orang Melayu tidak mungkir. Itu bererti orang Melayu tidak mempunyai sifat-sifat yang dikatakan mungkir. Secara langsung, orang Melayu tidak ingkar, patuh kepada undang-undang, taat kepada ajaran Islam, menepati janji, tidak keliru dan setia. Inilah nilai-nilai yang dimiliki orang Melayu yang menggambarkan bahawa mereka berpribadi baik.

 

Ternyata ungkapan ini secara keseluruhan telah mengangkat martabat orang Melayu sebagai bangsa yang terpuji di mana jua mereka berada. Ungkapan ini harus dijadikan pegangan setiap anak bangsa Melayu agar berpribadi seperti yang digambarkan dalam ungkapan ini.

No comments:

Post a Comment