Saturday, October 4, 2014

Malaikat

Beriman kepada malaikat ertinya kita wajib mempunyai keyakinan dan i'tikad yang sebenar-benarnya bahawa Allah swt mempunyai beberapa makhluk halus (yakni yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa) yang dinamakan malaikat.

Malaikat
(a) diciptakan daripada cahaya (annur)
(b) taat dan berbakti kepada Allah swt
(c) bukan lelaki dan bukan perempuan maka tidak dapat bertambah jumlahnya
(d) tidak memerlukan makan dan minum
(e) tidak akan mati sebelum datangnya Hari Kiamat. Maka tidak akan berkurang jumlahnya. Hitungannya tetap dan tidak berubah-ubah.
(f) bertubuh halus

No comments:

Post a Comment