Saturday, October 4, 2014

P untuk Pak Pandir

P untuk Pak Pandir.

Kamus Dewan Edisi Keempat, muka surat 1128 mendefinisikan pandir sebagai bodoh dan tolol.

Dalam cerita rakyat Melayu klasik, watak Pak Pandir dikenali ramai sebagai suami Mak Andeh.

Pak Pandir merupakan seorang suami yang langsung tidak boleh diharap kerana kepandiran beliau.

Namun jika dikaji pada zaman ini, Pak Pandir tidak harus dilabel sebagai bodoh atau tolol melainkan beliau adalah seorang insan yang tidak boleh dianggap normal.

Berkemungkinan bahkan aku yakin bahawa beliau mempunyai kerancuan kognitif (cognitive disorder).

Watak Pak Pandir tidak harus dihina atau dibenci.

Sebaliknya, dieempati dan disimpati serta dirawati.

No comments:

Post a Comment