Saturday, October 4, 2014

Q untuk Qanaah

Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, qanaah didefinisikan sebagai sikap berpada-pada iaitu berpuas hati dengan apa yang ada.

Q untuk Qanaah

No comments:

Post a Comment