Thursday, June 14, 2012

Penyusunan Kamus

'Penyusunan kamus menjadi agenda penting dalam proses kodifikasi bahasa.'

Kodifikasi berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 802) adalah
kegiatan (usaha, proses) atau hasil
mengumpulkan serta menyusun
pelbagai peraturan (maklumat, norma dsb) tentang sesuatu
sehingga merupakan atau terdapat
suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur
(biasanya yang dirakamkan dalam bentuk atau sesuatu terbitan).

'Dalam konteks perancangan bahasa, penyusunan kamus merupakan usaha kodifikasi bahasa yang menjadi bahagian penting dalam pembinaan, pengembangan, dan pembakuan bahasa.

Berdasarkan pendapat Haugen, kodifikasi atau pengekodan berada dalam kedudukan kedua setelah peringkat pemilihan dan kemudian diikuti oleh peringkat ketiga, pelaksanaan, dan keempat, peringkat peluasan.'

(Taipanku terhenti kerana Adik Unaizah datang ke bilikku. Setelah dia pulang, aku pun menyambung taipanku.)

'Usaha kodifikasi bertujuan menghasilkan satu variasi bahasa standard yang sempurna dan seragam dalam aspek tatabahasa, ejaan, makna dan sebutan, supaya akan wujud satu bahasa dalam konteks penggunaan rasmi dan situasi formal.'


Teks dipetik daripada Bab 3: Perkamusan Melayu Dalam Proses Kodifikasi Bahasa dalam buku Perkamusan Melayu Teori dan Amali.No comments:

Post a Comment