Thursday, May 24, 2012

Kamus Dewan Edisi Keempat dan 5 Kategori Maklumat Kamus

'Perkataan 'kamus' bererti kitab yang berisi keterangan tentang erti kata-kata (KUBI 1976:440) dan sebagai 'buku yang mengandungi kata-kata yang disusun mengikut abjad dan keterangan mengenai ertinya' (KD 1970:416), atau sebagai 'buku yang berisi pilihan kata-kata sesuatu bahasa atau sesuatu kelas kata khusus, biasanya disusun mengikut abjad dengan penjelasan makna serta maklumat lain dinyatakan dalam bahasa yang sama atau dalam bahasa yang lain' (Barnhart 1966:336).

Berdasarkan tiga pendapat ini, dapat dirumuskan bahawa kamus merupakan sebuah buku rujukan yang mengandungi kata-kata daripada sesuatu bahasa yang disusun mengikut abjad, diberi makna dan keterangan lain yang berkenaan dengan kata-kata tersebut. Perkataan 'kamus' berasal daripada bahasa Arab, qamus dengan bentuk jamak qawamis. Perkataan Arab itu sendiri berasal daripada perkataan Yunani okeanos, iaitu yang bererti lautan. Teeuw (1964:388) menganggap kamus sebagai kitab yang memberikan keterangan ttentang erti kata-kata atau lautan samudera yang dalam dan berbahaya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa perkataan 'kamus' berasal daripada bahasa Farsi dan bukannya bahasa Arab (Abdullah Hussain 1970:339).

Walau apa pun tanggapannya, ternyata bahawa sesebuah kamus mendepani lautan kata yang cukup luas, yang perlu diselami dan digali untuk mencari permata yang bernilai di dasarnya. Dalam hal ini, mungkin ada penyusun kamus yang tenggelam dan tidak timbul-timbul lagi kerana berdepan dengan lautan kata yang luas itu. Asmah (1987:18) berpendapat bahawa perkamusan meliputi semua subdisiplin yang penting dalam linguistik seperti leksikologi, sosiolinguistik, analisis wacana, pragmatik, etimologi dan sebagainya. Ini bermakna bahawa pengertian kamus boleh juga ditafsirkan sebagai 'repositories of words of the language' (Jackson 1988:36).'

Teks ini terkadung dalam bahagian Pendahuluan daripada artikel bertajuk Perkamusan Dan Leksikografi: Suatu Pengenalan tulisan Ibrahim Ahmad yang boleh diperolehi daripada buku Perkamusan Melayu Teori dan Amali.

Bagi tugasan pembentangan berkumpulan, kami berempat iaitu Nor Atiqah, Nor Falahiyah, Nurul Anis dan diriku telah menunaikan tugas dan tanggungjawab kami dalam waktu kuliah pada Isnin lalu, 14 Mei 2012.

Huhuhu.

Kamus yang dikaji ialah...


Objektif kajian kami ialah...


Berdasarkan lima kategori maklumat kamus yang dibentangkan oleh Hartmann dan James, kami telah mencipta akronim LOPEL agar lebih mudah untuk mengingati kelima-lima kategori maklumat itu.Namun, hanya empat sahaja kategori maklumat kamus yang dapat ditemui dalam Kamus Dewan Edisi Keempat iaitu...


Maklumat piktorial tidak terkandung dalam Kamus Dewan.


Setakat sampai di sini sahaja untuk perkongsian dalam pos kali ini memandangkan tugasan penulisan berkumpulan belum lagi kami selesaikan dan belum lagi kami serahkan kepada Dr Ibrahim.

Huhuhu.

Semoga diberi kekuatan pada waktu ini untuk meneruskan usaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terakhir tetapi belum berakhir ini.

Terakhir belum berakhir.


2 comments: